Usługi Elektryczne Biegonice

Dzięki posiadanym uprawnieniom SEEP możemy zaoferować Państwu najwyższej jakości usługi elektryczne z zakresu:
  • kompletnych instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach
  • instalacji elektrycznych w obiektach firmowych, biurowcach, halach magazynowych i produkcyjnych (możesz też takie większe?)
  • obsługi urządzeń elektrycznych
  • konserwacji i remontów instalacji elektrycznych
  • montażu urządzeń elektrycznych
  • oraz usług kontrolno-pomiarowych

następujących urządzeń oraz instalacji:

  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  • urządzenia elektrotermiczne
  • urządzenia do elektrolizy
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  • elektryczna sieć trakcyjna
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

 

 
wczytywanie

do_gory